Nyheter 21 april 2011

Wistrand i transaktionstoppen

Nyligen publicerade mergermarket statistik över transaktioner under det första kvartalet. Wistrand har medverkat som rådgivare i sex transaktioner och hamnar därmed på en tredje plats bland svenska byråer, och en nionde plats på den nordiska marknaden.

Läs hela rapporten här (League tables – Legal advisors): http://www.mergermarket.com/press/#league