Nyheter 25 januari 2013

Wistrand medverkar i antologin “Cartels – Enforcement, Appeals & Damages Actions”

Advokaterna Joacim Öberg och Tobias Bengtsson samt jur. kand. Karin Andreasson har medverkat med det svenska kapitlet till antologin ”Cartels – Enforcement, Appeals & Damages Actions” (1st Edition) från Global Legal Insights.

Antologin, som behandlar karteller och andra konkurrensbegränsande samarbeten, inkluderar jämförande inblickar i gällande lagstiftning och rättstillämpningen i 29 olika länder och omfattar exempelvis följande områden; översikt över lagstiftning och rättstillämpning, nyckelfrågor rörande konkurrensutredningar och beslutsfattandeprocesser, eftergiftsprogram och nedsättning av straff och böter, avgiftsförelägganden eller andra former av administrativa förfaranden, klagomål från tredje part, straffrättsliga samt icke straffrättsliga sanktioner, rätten till överprövning, gränsöverskridande frågor, utvecklingen av civilrättsliga processer (”private enforcement”), samt pågående lagstiftningsärenden.

Artikeln tar upp följande huvudsakliga slutsatser; Lagförandet av kartelldeltagare har ökat som ett resultat dels av Konkurrensverkets åtgärder,  dels som ett resultat av enskildas initiativ. Även om vi inte sett några större kartellmål i domstolarna det senaste året finns det mycket som tyder på att Konkurrensverket trappat upp sina utredningsåtgärder och antalet gryningsräder verkar öka i antal. Samtidigt har vi för första gången inom en tioårsperiod sett det första exemplet på en enskild talan i Marknadsdomstolen som syftar till att hindra ett konkurrensbegränsande samarbete. Det har dock fortfarande inte avgjorts något skadeståndsmål i svenska domstolar baserade på förbudet mot konkurrensbegränsande samarbeten. Artikeln innehåller dessutom en översikt över kommande lagstiftningsförslag om förändringar i eftergiftsprogrammet innebärande ett införande av ett könummersystem, samt nya verktyg för Konkurrensverket att samla elektronisk information vid gryningsräder.

Artikeln finns tillgänglig som pdf här.

Artikeln är hämtad från första upplagan av Global Legal Insights – Cartels; utgiven av Global Legal Group Ltd, London.

Boken, inklusive samtliga 29 kapitel, finns tillgänglig gratis, efter registrering av namn och e-postadress, på www.globallegalinsights.com

Boken kan även köpas från Global Legal Insights hemsida: http://www.globallegalinsights.com/practice-areas/cartels/cartels-1st-edition