Pressmeddelanden 8 juni 2022

Wistrand medverkar i nya utgåvan av boken “Advertising & Marketing 2022”

Nyligen lanserades den nya utgåvan av boken “Advertising & Marketing 2022” av Lexology Getting the Deal Through där Wistrands advokater Erik Ullberg och Jeanette Jönsson medverkar i det svenska avsnittet.

Boken ger svar på frågor som rör reklam och marknadsföring på olika marknader. De olika avsnitten innehåller expertråd om lokal lagstiftning och reglering av reklam och marknadsföring, bland annat redogörs för tvister som uppstår till följd av otillbörlig reklam, regler kring vilseledande reklam, begränsningar för vissa typer av varor och tjänster, analys av sociala medier samt de senaste trenderna på området m.m.

Läs mer om boken och beställ på Lexologys webbplats här.