Pressmeddelanden 28 september 2010

Wistrand medverkar vid bildandet av miljardfond

Wistrand har biträtt vid bildandet av den Luxemburgbaserade fonden Solidar SICAV. Fonden beräknas under den inledande fasen till och med november månad 2010 motta mer än 2 miljarder kronor i investerat kapital.

Från Wistrand har främst medverkat Peter Helle, ansvarig delägare, och Nina Persson, biträdande jurist. Peter Helle tar även plats i fondens styrelse.

Kontakt