Pressmeddelanden 28 mars 2014

Wistrand och Mannheimer Swartling bistår vid omfattande hyresförhandling i Bonnierhuset

Wistrand Advokatbyrå har företrätt PwC i förhandlingarna och upprättandet av ett tolvårigt hyresavtal avseende lokaler om ca 21 000 kvm i Bonnierhuset på Torsgatan i Stockholm.

Förhyrningen innebär att PwC får nya hyresgästanpassade lokaler med ny entré i Bonnierhuset. Mannheimer Swartling Advokatbyrå företrädde hyresvärden Bonnierhuset AB. Wistrands team leddes av partner/advokaten Jan Alexanderson, biträdd av advokaterna Lina Sjölander och Sandra Kolmodin. Mannheimer Swartlings team leddes av partner/advokaten Klas Wennström, biträdd av advokaten Olle Källström. Upplåtelsen utgör en av de största förhyrningarna till enskild hyresgäst avseende kontorslokaler i Stockholm.

För mer information:
Jan Alexanderson, partner
E: jan.alexanderson@wistrand.se
T: +46 708 64 09 13