Pressmeddelanden 8 juli 2015

Wistrand och Vinge biträder vid överlåtelsen av Rapid Images AB

Wistrand och Vinge har varit legala rådgivare till säljaren respektive köparen vid överlåtelsen av Rapid Images AB till RI Holding AB.

Rapid Images AB är en ledande leverantör av digitala kommunikationslösningar för återförsäljare och e-handelsföretag i Norden. Bolaget skapar affärer för sina kunder genom att förse dem med digitala lösningar så som bland annat 3D bilder, filmer och konfigurationer som används för att nå och framgångsrikt kommunicera med marknaden. IKEA, Volvo Cars, samt ICA utgör exempel på bolagets klienter.

RI Holding AB är ett nybildat holdingbolag i vilket bland annat RI Intressenter AB investerat och säljaren återinvesterat. RI Intressenter AB ägs i sin tur av Arctos Equity Partner. Arctos Equity Partner fokuserar på direktinvesteringar i entreprenörsledda och lönsamma företag med fokus på Västsverige. Bolaget går in som en aktiv, långsiktigt partner i företagen och bidrar med erfarenhet, kompetens och kapital tillsammans med andra entreprenörer och bolagets ledning.

Vinges team har bestått av ansvarige delägaren Magnus Pauli biträdd av Johanna Björnum Nyström och Natalie Bäck. Wistrands team har bestått av ansvarige delägaren Per Dalemo biträdd av Henrik Saalman och Henrik Nordling. PwC har varit säljarens finansiella rådgivare i affären.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73