Nyheter 7 mars 2014

Wistrand om bullerservitut

I senaste numret av Svensk Bergmaterialindustris tidning Stenkoll skriver Wistrands Tove Andersson om förutsättningar för att avtala om buller.

Bakgrunden till artikeln är bullersamordningsutredningens delbetänkande ”Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet” (SOU 2013:57), som bl.a. behandlar avtalslösningar.

Läs hela artikeln här.

Kontakt