Event 16 april 2018

Wistrand om GDPR på Tripnets Kunskapsfrukost

Torsdagen den 19 april medverkar Wistrands Erik Ullberg och Gunilla Karlsson i Tripnets Kunskapsfrukost, där de pratar om juridiken kring GDPR.

Tripnets Kunskapsfrukost är en serie seminarier som fyra gånger per år tar upp aktuella ämnen inom IT – läs mer om eventet här.