Event 4 april 2016

Wistrand på Commaxx säkerhetsdag

EU:s nya dataskyddsförordning förväntas börja gälla under 2018.

Detta befäster ett redan stigande fokus på integritetsfrågor och förordningen innebär kraftigt ökade sanktioner för företag som inte tar reglerna på allvar. Advokatbyrån Wistrand kommer ge en introduktion till förordningen och beröra ett flertal punkter.

Jönköping: Erik Ullberg, Advokat, Wistrand

Stockholm: Christel Rockström, Advokat, Wistrand

Jönköping 5 april, SF Filmstaden Västra Storgatan 17