Nyheter 5 november 2019

Wistrand på plats i Oslo vid Young Practitioners Committee Meeting, International Trademark Association

Varumärkesrätten är ett område i ständig utveckling där en nyckel till framgång är att hålla sig informerad och utbyta idéer med andra yrkesverksamma.

Den 11 oktober anorordnade International Trademark Association (INTA) en konferens för juniora yrkesutövare där Wistrand Advokatbyrå representerades av biträdande juristerna Gunilla Karlsson och Richard Fürst. Mer att läsa om konferensen finns på INTAs nyhetssida i ett reportage där Richard Fürst är medförfattare.

Länk till artikel

Kontakt