Nyheter 5 februari 2019

Wistrand partner till Återvinningsgalan för tionde året i rad

I förra veckan ägde Återvinningsgalan återigen rum på Berns i Stockholm. För tionde året i rad prisades innovationer, investeringar, personliga insatser och/eller produktförbättringar i återvinningsbranschen. Rudolf Laurin från Wistrand delade tillsammans med miljö-och klimatminister Isabella Lövin ut specialpriset som i år gick till Swedish Standards Institute, SIS.

Wistrand Advokatbyrå har stått som kategoripartner till Återvinningsgalans specialpris sedan galan startade. Priset går till ”det företag eller den person som på ett enastående och förtjänstfullt sätt verkat för att lyfta fram svensk avfalls- och återvinningsindustri till världsledande och satt fokus på svenskt kunnande inom detta område såväl nationellt som internationellt”.

Årets pristagare, Swedish Standards Institute, har i stark internationell konkurrens under året etablerat en ny arbetsgrupp för plaståtervinning inom det internationella standardiseringsorganet ISO.

Harmoniserade standarder för plaståtervinning världen över kommer att påverka marknaden för återvunnen plast påtagligt och bidra till en ökad efterfrågan på återvunnen plast. SIS insatser bedöms få en stor framtida betydelse för återvinning på ett globalt plan.

I samband med Återvinningsgalan anordnar Wistrand tillsammans med Recycling även föreventet Executive Forum. Temat för i år var en tillbakablick på de tio år som galan ägt rum, där pristagare från olika kategorier berättade om hur deras verksamheter ser ut idag. Läs mer på Recyclings hemsida om både Executive Forum och galan.