Nyheter 1 december 2014

Wistrand prisade intraprenörskap på IDD

Internet Discovery Day är platsen där framtidens svenska IT-stjärnor har chansen att bli upptäckta. Wistrand är samarbetspartner och delade i år ut pris till InventiveBoard – ett bolag vars affärsidé främjar intraprenörskap och medarbetares innovationskraft.

I samband med Internetdagarna arrangeras Internet Discovery Day – platsen där över 100 unga, heta start-ups inom IT-branschen tävlar om uppmärksamheten från investerare och affärsänglar. Wistrand är samarbetspartner till IDD och delar under dagen ut ett eget pris till det bolag som gjort starkast intryck på byråns jurister.

Årets vinnare blev företaget InventiveBoard AB, ett företag som erbjuder en idéhanteringsapplikation med tillhörande konsulttjänster för interaktiv projekt- och idéhantering.

– Det är en fantastiskt bra idé som vi ser kommersiell potential i. Att på det här sättet främja och tillvarata intraprenörskap inom företagen och uppmuntra kreativitet och innovationskraft hos medarbetarna kan leda till stora vinster på så många plan, säger Anna Forsebäck, advokat på Wistrand.

Applikationen är resultatet av flerårig forskning kring styrning av innovationsprocesser utförd av forskare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och best practice inom området.
Bakom projektet står Joakim Wahlberg, doktorand på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

– Det är väldigt hedrande att InventiveBoard utsågs som vinnare framför alla andra duktiga uppstartsbolag, säger Joakim Wahlberg.

– För att lyckas med innovationer krävs systematiskt arbete. Många organisationer tar idag inte tillvara på medarbetarnas förmåga att bidra till innovationsarbetet. InventiveBoards applikation stödjer innovationsprocessen genom att knyta ihop medarbetare oavsett funktion eller geografisk placering. Därmed kan medarbetarna gemensamt generera, utveckla och utvärdera idéer och på så sätt bidra till både inkrementella förbättringar och radikala innovationer, fortsätter Joakim Wahlberg.

Årets vinnare av totalpriset ”Best in Show” blev 30minMBA som, utöver prissumman, erhåller motsvarande en dags juridisk rådgivning från Wistrand.

För mer information:
Anna Forsebäck, advokat, Wistrand
E: anna.forseback@wistrand.se
T: +46 8 50 73 00 27
M: +46 76 115 10 27

Anna Sönnerberg, advokat, Wistrand
E: anna.sonnerberg@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 05
M: +46 709 50 72 05

Kontakt