Pressmeddelanden 12 december 2014

Wistrand rådgivare då Handelskammarhuset säljs till Balderbolag

Wistrand har biträtt Stockholms Handelskammare i samband med försäljningen av Handelskammarhuset på Västra Trädgårdsgatan 9 till Tulia AB, ett av Balders intressebolag.

Handelskammaren har ägt huset sedan 1927 och bedrivit egen verksamhet däri fram till 2012.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Jan Alexanderson samt Peter Sandberg och Sandra Kolmodin.

För mer information:
Jan Alexanderson, partner
E: jan.alexanderson@wistrand.se
T: +46 8 50 72 00 12