Pressmeddelanden 3 juni 2020

Wistrand rådgivare i fastighetsaffär

Wistrand Advokatbyrå har biträtt Relaton, ett bolag inom Sigillet-sfären, vid försäljningen av en fastighet i Kungsbacka där det bedrivs förskoleverksamhet.

Köpare av fastigheten är Gröna Skolfastigheter och i samband med försäljningen blev Relaton aktieägare i Gröna Skolfastigheter.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av Per Dalemo (ansvarig delägare) och Amy Lindquist (biträdande jurist).

För mer information:
Per Dalemo, Advokat / Partner
E-post: per.dalemo@wistrand.se
Mobil: +46 708 77 56 73