Pressmeddelanden 9 juni 2011

Wistrand rådgivare i fastighetstransaktion

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Fastighets AB vid dess förvärv av Åkarnas Hus i Helsingborg. Åkarnas Hus är en modern logistikfastighet med 5 700 kvm uthyrbar yta.

Sigillet Fastighets AB startade sin verksamhet i Göteborg år 1981. Sigillet äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Kungälv och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv, Sandviken, Storvik och Sollentuna.

Per Dalemo, Lars Gahnström och Johannes Wårdman har arbetat i ärendet.

För mer information:
Per Dalemo
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Mobil: +46 (0) 708 77 56 73