Pressmeddelanden 18 december 2012

Wistrand rådgivare till DNB Scandinavian Property Fund vid fastighetstransaktion

Wistrand har varit rådgivare till fastighetsfonden DNB Scandinavian Property Fund vid dess förvärv av hotellfastigheten Inom Vallgraven 1:13 i Göteborg. På fastigheten finns bland annat Radisson Blu Scandinavia Hotell.

 

Wistrands team har bestått av Per Dalemo, ansvarig delägare, som assisterats av främst Henrik Saalman, Lars Gahnström, Jenny Palmberg och Tove Rosén Johansson.

För mer information:
Per Dalemo, partner
M: +46 708 77 56 73