Pressmeddelanden 7 augusti 2013

Wistrand rådgivare till Lemminkäinen

Wistrand har varit rådgivare till Lemminkäinen vid dess förvärv av aktiemajoriteten i Vest Kross AB. Vest Kross bedriver täktverksamhet avseende sten och grus i Västsverige.

Wistrands team har letts av Per Dalemo (ansvarig delägare) och Tove Rosén Johansson (projektledare) och i övrigt bestått av Tove Andersson (miljö), My Karlsson (miljö) och Martina Blomberg (M&A).

Lemminkäinen är ett finskt bolag verksamt inom byggande av hus och infrastruktur samt fastighetsteknik i Norden, Ryssland och Baltikum. Omsättningen år 2012 uppgick till EUR 2,3 miljarder och koncernen har 8 200 anställda. Lemminkäinens aktie är noterad vid NASDAQ OMX i Helsingfors. www.lemminkainen.com

För mer information:
Per Dalemo, partner
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Tel: +46 708 77 56 73