Pressmeddelanden 23 augusti 2012

Wistrand rådgivare till Nokas vid investering i Lås-Aktuellt

Nokas har, genom dotterbolaget Nokas Teknik AB, förvärvat en majoritetspost i låstekniksföretaget Lås-Aktuellt från dess grundare.

Nokas är Nordens tredje största säkerhets- och värdehanteringskoncern och har verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Koncernen har 2 500 anställda och omsätter drygt 2,5 miljarder kronor. De största ägarna är, vid sidan av bolagets ledning, Orkla, DNB och Stiftelsen Fritt Ord.

Lås-Aktuellt, som grundades 1967, är verksamt med försäljning och tjänster kring larm- och låsprodukter. Lås-Aktuellt har kontor i Malmö och är i huvudsak verksamt i Skåne. Företaget har 25 anställda och omsätter drygt 40 miljoner kronor med god lönsamhet.

Wistrand har varit rådgivare till Nokas vad gäller legala frågor i samband med förvärvet. Per Dalemo är ansvarig partner och har huvudsakligen biträtts av Henrik Saalman och Johannes Wårdman.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 708 77 56 73