Pressmeddelanden 2 december 2014

Wistrand rådgivare till Sigillet i fastighetsaffär

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Fastighets AB (publ) vid försäljningen av fastigheten Mölndal Stockrosen 2 (det s.k. Höganäshuset) till Klövern. Fastigheten omfattar kommersiella lokaler.

Förvärvet har skett genom en bolagsaffär och har ett underliggande fastighetsvärde på cirka 52 miljoner kronor.

Sigillet Fastighets AB (publ) äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Kungälv, Alingsås och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv och Sollentuna.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Per Dalemo samt Henrik Saalman och Amanda Samuelsson. MAQS har varit rådgivare till Klövern, och MAQS team har bestått av ansvarig delägare Patrik Essehorn samt Jessica Svantesson och Magnus Steninger.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73