Pressmeddelanden 4 juni 2015

Wistrand rådgivare till Sigillet i fastighetsaffär

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet Industrifastigheter AB vid försäljningen av fastigheterna Göteborg Sävenäs 170:12 och 170:17 till Klövern. Fastigheten omfattar kommersiella lokaler på en yta om cirka 4 000 kvm.

Förvärvet har skett genom en bolagsaffär.

Sigillet äger och förvaltar bostads- och kommersiella fastigheter. Sigillet hyr ut lägenheter i Göteborg, Kungälv, Alingsås och Sollentuna samt lokaler i Göteborg, Kungälv och Sollentuna.

Wistrands team har bestått av ansvarig delägare Per Dalemo samt Henrik Saalman och Amanda Samuelsson. MAQS har varit rådgivare till Klövern, och MAQS team har bestått av ansvarig delägare Patrik Essehorn samt Charlotte Hybinette och Magnus Steninger.

För mer information:
Per Dalemo, partner
E: per.dalemo@wistrand.se
T: +46 708 77 56 73