Pressmeddelanden 30 juni 2011

Wistrand rådgivare till Toshiba Medical Systems

Toshiba Medical Systems har, genom ett verksamhetsförvärv från sin tidigare återförsäljare Mediel AB, etablerat egen försäljnings- och serviceverksamhet i Sverige.

Toshiba Medical Systems (en division inom den internationella företagsgruppen Toshiba) är en av världens ledande aktörer inom tillverkning och distribution av medicinsk utrustning.

Wistrand har varit rådgivare till Toshiba Medical Systems i samtliga legala frågor kring etableringen och förvärvet.

Arbetet har letts av delägarna Per Dalemo, Martin Wedén samt blivande delägaren Erik Klinton. Härutöver har även bl.a. Jesper Sundström, Maria Kosteska, Henrik Saalman och Charlotta Törnell arbetat i ärendet.

För mer information:
Per Dalemo
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Mobil: +46 (0) 708 77 56 73