Nyheter 24 november 2011

Wistrand rådgivare vid fastighetsbyte

Sigillet Fastighets AB och Hufvudstaden AB (publ) har genom bolagsöverlåtelse bytt två fastigheter i Göteborg med varandra.

Sigillet förvärvar en fastighet belägen på Kungsgatan 46 till ett underliggande fastighetsvärde om 87 miljoner kronor. Fastigheten har en total kommersiell yta om ca 2 500 kvm.

Hufvudstaden förvärvar en fastighet belägen på Södra Hamngatan 47 till ett underliggande fastighetsvärde om 65 miljoner kronor. På fastigheten finns en obebyggd tomt med en byggrätt om totalt ca 2 000 kvm kommersiell yta för kontor och butik

Tillträde sker den 15 december 2011.

Wistrand har varit rådgivare till Sigillet. Per Dalemo och Lars Gahnström har arbetat i ärendet.

Linklaters har varit rådgivare till Hufvudstaden. Magnus Lidman och Martin Johansson har arbetat i ärendet.

För mer information:
Per Dalemo
E: per.dalemo@wistrand.se
M: +46 (0) 708 77 56 73