Pressmeddelanden 3 juni 2015

Wistrand rådgivare vid försäljning av två fastigheter på Södermalm

Jutta Waller AB har sålt två fastigheter på Östgötagatan på Södermalm till en bostadsrättsförening.

Fastigheterna inrymmer 27 lägenheter och 5 lokaler. Total uthyrbar area uppgår till 2 380 kvm, varav cirka 90 procent utgörs av bostäder. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 110 miljoner kronor, motsvarande drygt 46 000 kr/kvm. Transaktionen har genomförts som en bolagsförsäljning.

Wistrand, genom ansvarig delägare Fredrik Råsberg biträdd av Martina Blomberg, har tillsammans med Restate varit säljarens rådgivare och Galären har biträtt bostadsrättsföreningen i affären.

För mer information:
Fredrik Råsberg, Managing Partner
E: fredrik.rasberg@wistrand.se
T: +46 709 50 72 47

 

Kontakt