Pressmeddelanden 8 februari 2011

Wistrand rådgivare vid överlåtelse av majoritetspost i Citylarm

Wistrand har varit legal rådgivare till ägarna av Citylarm CSO AB i samband med överlåtelse av en majoritetspost i bolaget till Nokas AS.

Citylarm som är ett ledande säkerhetsföretag med verksamhet huvudsakligen i Västsverige kommer i och med överlåtelsen att bli en del av Nokas-koncernen. Detaljerna kring transaktionen är inte offentliga.

Wistrands team har bestått av huvudsakligen Per Dalemo och Henrik Saalman.