Pressmeddelanden 16 september 2011

Wistrand rådgivare vid överlåtelse av tryckeri

Wistrand har biträtt säljaren vid överlåtelse av Tanums Offsettryckeri AB till Stampen-gruppen.

Tanums Offsettryckeri AB trycker och ger ut annonsfinansierade gratistidningar i Bohuslän, inkluderande bland annat annonsbladen Björklövet och Havsbandet. Säljare är Reklamproduktion i Tanum AB.

Per Dalemo, Henrik Saalman och Charlotta Törnell har arbetat i ärendet.

För mer information:
Per Dalemo
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Mobil: +46 708 77 56 73