Pressmeddelanden 2 oktober 2019

Wistrand rekryterar IT-rättsexperten Carl Näsholm

Wistrand Advokatbyrå stärker sitt erbjudande inom IT-rätt och frågor kring digitalisering genom rekryteringen av Carl Näsholm.

Carl är specialiserad inom IT-rätt, komplexa outsourcingavtal, integritetsskydd och regulatoriska frågor kopplat till detta.

– Vi ser tydligt hur allt fler företag är i behov av mer rådgivning kring IT-frågor till följd av digitaliseringen och att regelverket är i stor utveckling. Vi är därför mycket glada att Carl har valt att ansluta till Wistrand då hans specialistkunskaper ytterligare förstärker vårt erbjudande, säger Fredrik Råsberg, Managing Partner Wistrand, Stockholm.

Carl har mångårig erfarenhet från bank- och försäkringsbranschen. Närmast kommer han från Länsförsäkringar AB där han i sin roll som senior bolagsjurist arbetat med upphandlingar och implementeringar av komplexa IT-system samt outsourcing- och integritetsskyddsfrågor kopplat till ny teknik. Carl har även erfarenhet från leverantörssidan efter sina år på Accenture och tidigare arbete som advokat och IT-jurist på en av de större advokatbyråerna i Stockholm.

– Wistrand är en stabil byrå med en stark position på marknaden så jag ser fram emot att arbeta med byråns kunniga medarbetare och bidra med mina erfarenheter. Jag började min juristkarriär på advokatbyrå och nu efter den erfarenhet jag fått som bolagsjurist – både på köpar- och säljarsidan och särskilt efter att ha arbetet inom den regulatoriska miljö som präglar bank- och försäkringsbranschen – känns det väldigt inspirerande att vara tillbaka som rådgivare igen.

Kontakt