Pressmeddelanden 16 juni 2010

Wistrand har varit rådgivare till Mediq N.V. i förvärv

Wistrand har varit rådgivare till Mediq N.V. i förvärv av Oriola-KD:s verksamhet inom hälsovårdshandel.

Mediq levererar läkemedel, medicinsk utrustning och relaterad hälsovård med verksamhet i 14 länder, har 8 200 medarbetare och omsatte 2,6 miljarder under 2009.

Wistrand företrädde Mediq N.V. i samband med förvärvet.

Wistrands team leddes av Lars Hasp och Niklas Larsson, främst biträdda av Göran Sohlberg, Magnus Forssman, Fredrik Dock, Charles Arbro, Henrik Rydqvist och Victor Palm.

För mer information:
Lars Hasp
E-mail: lars.hasp@wistrand.se
Tel: +46 (0) 8 50 72 00 50
Mobile: +46 (0) 709 50 72 50