Nyheter I Fokus 9 oktober 2023

Wistrand skriver det svenska avsnittet i The Legal 500: Advertising & Marketing Comparative Guide

I avsnittet ges en översikt över svensk rätt vid reklam och marknadsföring.

Kapitlet är skrivet av Erik Ullberg, Christel Rockström, Andreas Salehi och Lisa Hedbäck.

Läs kapitlet här.