Nyheter 5 april 2022

Wistrand skriver det svenska avsnittet i The Legal 500: Lending & Secured Finance Country Comparative Guide

I detta avsnitt ges en översikt av svensk gällande rätt vid långivning och säkerställd finansiering.

Kapitlet är skrivet av Ulf Forsman, Håkan Lindgren, Per Englund och Kamilla Baimakhanova.

Läs kapitlet här.