Nyheter 24 september 2021

Wistrand skriver om förnybar energi i Sverige i boken ICLG Renewable Energy 2022

Wistrands expertgrupp inom energi- och miljörätt har skrivit det svenska kapitlet om förnybar energi i boken International Comparative Legal Guide – Renewable Energy 2022.

Guiden ger en gränsöverskridande beskrivning av regelverket och trender inom utveckling och ägande av förnybar energi. Guiden redogör bl.a. för innebörden av tillståndsplikt för verksamheter, regelverket om nätkoncession, statliga incitament för förnybar energi och aktuella trender på området. Här kan du ta del av kapitlet.

För mer information: ICLG.com

Avsnittet har författats av Rudolf Laurin (advokat och delägare på Wistrand) och Aaron Coster (biträdande jurist) som är verksamma inom områdena energi- och miljörätt på Wistrand.