Event Student 1 april 2010

Wistrand sponsrar Enterprise Day 2010

Enterprise Day 2010 är en dag för universitetsstuderande om entreprenörskap. Dagen kommer att hållas på Handelshögskolan i Stockholm den 9 april 2010.

Enterprise Day’s mål är att inspirera människor. Enterprise Day vill uppmuntra nya och potentiella företagare att ta det första steget. Uppmuntra dem och ge dem värdefulla kontakter och information genom att potentiella företagare, investerare, relevanta konsulter för entreprenörskap, politiker och inspirerande föreläsare förs tillsammans.

Wistrands advokater Niklas Larsson och Magnus Forssman bidrar med en snabbkurs i praktisk juridik för entreprenörer.

Under seminariet berörs ett antal grundläggande frågeställningar som aktualiseras för den som står i begrepp att starta sin egen affärsverksamhet, såsom:

– Skydd av idé och varumärke
– Kompanjonavtal
– Bolagsformer
– Kundavtalsvillkor
– Finansiering/exit

Läs mer om Enterprise Day 2010: http://enterpriseday.hhss.se/

Kontakt