Event 3 oktober 2014

Wistrand stöder Jubileumsklinikens Cancerfond

Den 16 oktober 2014 arrangeras en välgörenhetsauktion på Göteborgs Auktionsverk till förmån för Jubileumsklinikens Cancerfond.

30 av Västsveriges främsta konstnärer har donerat verk till auktionen, från vilken allt överskott oavkortat går till cancerforskningen vid och i anslutning till Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stiftelsen, som bildades 1952 på initiativ av Jubileumsklinikens dåvarande föreståndare och en patient under medverkan av bland andra Wistrand Advokatbyrå, har de senaste tre åren delat ut ca 35 miljoner kr till cancerforskningen. Professor Bo Nordenskjöld är styrelseordförande och advokat Bo Stefan Arleij på Wistrand är verkställande ledamot.

Se vidare på:
http://jubileumsklinikenscancerfond.se/
http://www.goteborgsauktionsverk.se/

Kontakt