Nyheter 15 juni 2015

Wistrand träffar...

Magnus Edlund, vd på Stenvalvet

Vad gör Stenvalvet?
– Stenvalvet äger, utvecklar och förvaltar samhällsfastigheter till ett värde av ca 7 miljarder kr. I våra fastigheter bedrivs samhällsservice inom områden som exempelvis äldreboende, rättsväsende, vård och skola.

Hur ser din bakgrund ut?
– Jag har arbetat i fastighetsbranschen i 25 år och är vd på Stenvalvet sedan 2010. Dessförinnan var jag bl.a. vd på Lundberg & partners, nuvarande Pangea och därefter vd på Nordicom Sverige AB. Wistrand kom jag i kontakt med 2005, då jag träffade Nils Sköld, som nu är delägare på Wistrands fastighetsavdelning och som vi arbetat tillsammans med i många transaktioner.

Vilken är den största utmaningen i ditt arbete idag?
– Det är en het marknad just nu med en labil börs och historiskt låga räntor. Det är därför många som vill gå in i fastighetsmarknaden och köpa samhällsfastigheter, vilket gör att det är en väldigt konkurrensutsatt bransch.

Vilket är ditt roligaste minne som yrkesverksam?
– Det finns väldigt många, men under tidigt 90-tal satt vi i Umeå och förhandlade med en fastighetsägare i 80-årsåldern. Han började referera till förra fastighetskrisen och jag undrade vad han syftade på – tills jag insåg att det var depressionen på 30-talet han talade om! Då kände jag mig väldigt ung och grön.

Har den nya PBL från 2011 inneburit några förändringar för er?
– Inte direkt, men det pågår många diskussioner inom kommuner att man måste korta sina ledtider. Vi jobbar med äldreboendefrågor och behovet är stort, men likväl som att vi måste bygga nya boenden måste kommunerna snabba upp sina processer. Det finns ett intresse och alla vill dra åt samma håll, men resultatet ser olika ut i olika kommuner.

Har du någon dold talang?
– Den är nog inte så dold och kanske inte så talangfull, men jag lirar rock’n’roll – sjunger och spelar munspel i ett bluesband.

Kontakt