Pressmeddelanden 8 januari 2021

Wistrand utser ny delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Carl Näsholm vid Stockholmskontoret till delägare från och med den 1 januari 2021.

Carl arbetar i byråns grupp för TMC (Technology, Media and Communication) och är specialiserad inom IT-rätt, komplexa outsourcingavtal och integritetsskydd med särskild erfarenhet och kompetens kopplat till regulatoriska frågor inom bank- och försäkring.

”Våra uppdrag inom TMC har ökat och vi ser ett stort behov av tjänster kopplat till konsekvenserna av digitaliseringen och att regelverket inom området är i stor utveckling. Inte minst det ökade inflödet av frågor kopplat till personuppgiftshantering och användandet av molntjänster inom finanssektorn gör att vi är extra glada att välkomna Carl som ny delägare, säger Magnus Forssman, delägare och gruppchef TMC, Stockholm.

Carl anslöt till Wistrand 2019 efter att tidigare varit verksam som bolagsjurist hos Länsförsäkringar AB och Accenture och även som advokat på en av de större advokatbyråerna i Stockholm.

Kontakt