Nyheter 21 december 2023

Wistrand utser nya Counsels

Wistrand Advokatbyrå är stolta över att meddela att Jeanette Jönsson och Justus Pettersson vid Göteborgskontoret utnämns till Counsels från och med årsskiftet. Båda är erfarna advokater och idag verksamma på Wistrand.

Jeanette Jönsson har varit advokat sedan 2019 och är främst specialiserad inom transaktionsjuridik, aktie- och kapitalmarknadsrätt, kommersiella avtal och allmän bolagsrätt. Hon har erfarenhet av att bistå i samband med svenska och gränsöverskridande företagsöverlåtelser, investeringar, kapitalanskaffningar och börsintroduktioner. Jeanette är även specialiserad inom ESG och hållbarhetsrelaterad rådgivning.

Justus Pettersson har varit advokat sedan 2021 och arbetar framförallt med svensk och internationell inkomstbeskattning, men även med ärenden avseende privatkapital med särskild inriktning mot ekonomisk familjerätt.

’’Jeanette och Justus stärker Wistrands position inom viktiga expertisområden för framtiden. Deras starka insatser och expertis har haft och kommer också fortsätta ha en stor betydelse för byråns utveckling. Vi välkomnar dem som Counsels på Wistrand”, säger Erik Ullberg, Managing Partner.