Nyheter 27 november 2017

Wistrand utser nya delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett advokaterna Rickard Jonason, Tove Rosén Johansson och Johannes Wårdman till nya delägare. Samtliga är verksamma vid Wistrands Göteborgskontor och utnämningarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Rickard Jonason är specialiserad inom skatt och privatkapital. Han har arbetat på Wistrand sedan 2011, då han anslöt i samband med att skattebyrån Haglund & Partners slogs samman med Wistrand.

Tove Rosén Johansson har arbetat på Wistrand sedan 2012 och är specialiserad inom insolvensrätt och företagsförvärv. Tove utses löpande till konkursförvaltare samt likvidator.

Johannes Wårdman har arbetat på Wistrand sedan 2009 och är specialiserad inom företagsförvärv och kommersiella avtal.

”Det är alltid extra glädjande när medarbetare inom byrån utvecklas till att nå delägarskap. Rickard, Tove och Johannes har samtliga en unik kompetens inom sina respektive verksamhetsområden som uppskattas mycket, både internt och av klienter”, säger Martin Wedén, Managing Partner för Wistrand i Göteborg.

För mer information:
Martin Wedén, Managing Partner 
E: martin.weden@wistrand.se
D: +46 31 771 21 88
M: +46 709 32 42 40