Nyheter 27 november 2018

Wistrand utser nya delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Hendrik Kangasmuukko, Emilie Steen och Henrik Saalman som nya delägare vid Göteborgskontoret. Samtliga är idag redan verksamma som advokater på Wistrand och tillträder sina nya poster den 1 januari 2019.

Hendrik Kangasmuukko, 39 år, är advokat sedan 2008 och specialiserad på transaktionsjuridik, kapitalmarknadsrätt, börsrätt och finansiering. Hendrik har varit på Wistrand sedan 2014, dessförinnan arbetade han som bolagsjurist på AkzoNobel och på Mannheimer Swartling.

Emilie Steen, 37 år, är advokat sedan 2014 och specialiserad på miljö- och energirätt samt speciell fastighetsrätt (innefattande bygglovs- och exploateringsfrågor). Emilie har varit på Wistrand sedan 2012, dessförinnan har hon varit beredningsjurist på mark- och miljödomstolen och tingsnotarie vid Vänersborgs tingsrätt.

Henrik Saalman, 37 år, är advokat sedan 2012 och arbetar främst med företagsöverlåtelser, fastighetsrätt och allmän bolagsrätt. Henrik började på Wistrand 2009, dessförinnan var han verksam på PwC samt som tingsnotarie vid Alingsås tingsrätt.

– Jag är stolt över att få välkomna Henrik, Emilie och Hendrik som nya delägare. De har alla en mycket gedigen erfarenhet inom sina områden och har under många år bidragit till att stärka Wistrand genom sin kompetens, lojalitet och sätt att bemöta klienter och våra medarbetare. Vi ser fram mot att ytterligare utveckla Wistrand tillsammans med våra nya delägare, säger Martin Wedén, Managing Partner för Wistrand i Göteborg.

För mer information:
Martin Wedén, Managing Partner
E: martin.weden@wistrand.se
D: +46 31 771 21 88
M: +46 709 32 42 40