Nyheter 11 december 2023

Wistrand utser nya partners

Wistrand Advokatbyrå är stolta över att meddela att Hanna Trygg och Tobias Svadling utnämns till nya partners vid Göteborgskontoret, och Victor Palm vid Stockholmskontoret. Samtliga är erfarna jurister och idag verksamma på Wistrand. De tillträder sina nya positioner den 1 januari 2024.

”Vi är glada att välkomna Hanna, Tobias och Victor som nya partners. Deras omfattande expertis och erfarenhet inom sina respektive områden stärker Wistrands position inom offentlig upphandling, fastighets- och entreprenadrätt samt skatterätt,” säger Managing Partners Erik Ullberg och Niklas Alvestrand Körling.”

Hanna Trygg har varit advokat sedan 2020 och är specialiserad inom offentlig upphandling, entreprenadrätt, fastighetsrätt och kommersiella avtal. Hon leder för närvarande byråns arbetsgrupp för offentliga affärer i Göteborg och har varit en viktig del av Wistrand sedan 2019. Hanna har tidigare arbetat som bolagsjurist på Göteborg Energi och som biträdande stadsjurist vid Helsingborgs stad samt har erfarenhet från tingstjänstgöring och annan advokatbyrå.

Tobias Svadling har varit advokat sedan 2018 och är specialiserad inom fastighets-, entreprenad- och konsulträtt. Tobias har haft en framträdande roll på Wistrand sedan 2016 och har tidigare erfarenhet från tingstjänstgöring och annan advokatbyrå.

Victor Palm har varit advokat sedan 2012 och Specialist Counsel sedan 2018. Med specialisering inom skatterätt och fokus på internationell beskattning samt skatteprocesser, har Victor varit en stor tillgång för Wistrand sedan 2009. Innan dess arbetade han som handläggare på Skatteverket samt har erfarenhet från tingstjänstgöring.

”Deras starka engagemang och insatser för klienter och kollegor har varit en betydande tillgång för Wistrand över tid. Hanna, Tobias och Victor kommer fortsätta vara centrala för byråns utveckling. Jag ser fram emot att välkomna dem som partners på Wistrand,” tillägger Niklas Alvestrand Körling.

”Som tidigare meddelats den 14 november kommer Wistrand att gå samman med CMS under första kvartalet 2024. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla CMS Wistrand tillsammans med våra nya partners och är övertygad om att de kommer stödja vår fortsatta tillväxt på ett utmärkt sätt,” säger Erik Ullberg, Managing Partner Göteborg.