Nyheter 30 december 2012

Wistrand utser tre nya delägare

Wistrand utser tre nya delägare i Göteborg inför 2013; miljörättsexperten Tove Andersson, 33 år, obeståndsexperten Ann Schröder, 38 år och fastighetsrättsexperten Lars Gahnström, 40 år.

– Vi är väldigt glada att få välkomna Tove, Ann och Lars som nya delägare på Wistrand. Vi har följt dem under deras utveckling på byrån och deras kompetens är mycket uppskattad av såväl kollegor som klienter, säger Martin Wedén, Managing Partner på Wistrands Göteborgskontor.Det har varit ett händelserikt år på Wistrand. Byrån har rekryterat totalt nio nya externa delägare och det har också inneburit ett stort antal nya biträdande jurister. Även på uppdragssidan har det varit ett minnesvärt år, då byrån bland annat hanterat Saabkonkursen.

Tove Andersson, 33 år, har arbetat på Wistrand sedan 2003 med avbrott för tingstjänstgöring vid Mölndals tingsrätt. Hon är specialiserad inom miljö- och energirätt, med särskild sakkunskap beträffande frågor som rör energianläggningar och klimatrelaterade ansvarsfrågor. Hon medverkar regelbundet i föreläsningar och seminarier inom sitt område.

Ann Schröder, 38 år, arbetar främst med obeståndsjuridik, bank & finans, och bolagsrätt. Efter tingstjänstgöring på Göteborgs tingsrätt började hon på Wistrand år 2000. Hon har även internationell erfarenhet från arbete på advokatbyrå i både Hong Kong och England.

Lars Gahnström, 40 år, har varit verksam på Wistrand i två år. Han är specialiserad inom fastighetsrätt, innefattande transaktioner, hyresfrågor, projekt och fastighetsbildning. Han har tidigare arbetat på bland annat Mannheimer Swartling och Exportrådet.

Tove Andersson har, under hösten 2012, varit baserad på Wistrands Stockholmskontor men samtliga tre är i huvudsak verksamma vid Wistrands Göteborgskontor.

För mer information:
Martin Wedén, partner
E: martin.weden@wistrand.se
M: +46 709 32 42 40