Nyheter 9 december 2021

Wistrand utser två nya delägare

Wistrand Advokatbyrå har utsett Martina Blomberg Roald och Marek Keller till nya delägare vid Stockholmskontoret. Båda är idag redan verksamma som advokater på Wistrand och tillträder sina nya poster den 1 januari 2022.

Martina Blomberg Roald är advokat och verksam i Wistrands fastighetsgrupp. Martina är specialiserad på rådgivning avseende fastighetsrelaterade ärenden, finansiering och företagsöverlåtelser, med särskild inriktning mot fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt och fastighetsfinansiering. Martina har arbetat på Wistrand sedan 2013.

Marek Keller är advokat och specialiserad på insolvensrätt och tvistlösning. Han bistår klienter med rådgivning avseende frågor som förekommer i företag med ekonomiska problem och åtar sig regelbundet uppdrag som konkursförvaltare. Han verkar även regelbundet som ombud i samband med tvistlösning. Marek arbetade på Wistrand 2009-2013, varpå han doktorerat i civilrätt med avhandlingen ”Konkurs och process” vid Uppsala Universitet. 2020 återkom Marek till Wistrand.

”Jag är glad att få välkomna Martina och Marek som nya delägare. De har båda gedigen erfarenhet inom sina respektive expertisområden och har visat stort engagemang i byrån och våra klienter. Genom dessa utnämningar förstärker vi såväl våra erbjudanden inom fastighetsrätt, obeståndsrätt och tvistlösning som vår position som en av de ledande fullservicebyråerna i Sverige, säger Fredrik Råsberg, managing partner Wistrand Advokatbyrå, Stockholm.