Nyheter 16 februari 2011

Wistrand växer vidare

Wistrand Advokatbyrå fortsätter att växa och befäster spetskompetensen inom skatterätt. Det är nu klart att Wistrands Göteborgskontor får tillökning med skatterådgivarna från Haglund & Partners. Sammanslagningen blir klar den 31 oktober 2011.

– Wistrand har de senaste åren, trots en lågkonjunktur, haft en stark utveckling. Vår ambition är att fortsätta att växa och vässa vårt erbjudande än mer. Tillökningen med sex ytterligare skatterådgivare är helt i linje med våra mål. Dessutom stärks vår position som en ledande fullservicebyrå i Sverige, säger Mårten Hulterström, styrelseordförande och delägare i Wistrand.

Göteborgsbaserade Haglund & Partners har länge varit ett aktat namn inom skatterådgivning. Företaget har specialistkompetenser inom såväl företagsskattefrågor som personbeskattning.

– Haglund & Partners är erkänt duktiga och har specialistkunskaper som efterfrågas allt mer. Tillsammans med våra andra skattejurister erbjuder nu Wistrand en oslagbar kompetens inom skatterätt, säger Martin Wedén, delägare i Wistrand och managing partner för Göteborgskontoret.

Wistrand och Haglund & Partners har haft ett nära samarbete under en mycket lång tid och har flera gemensamma klienter. Sammanslagningen är därför ett naturligt steg för båda parter.

– Vi vet att vi kompletterar varandra väl. Byråerna har delat samma grundvärderingar och ambitioner om ett klientfokuserat arbete, vilket är en förutsättning för en lyckad sammanslagning av skatteverksamheterna. Nu ser vi fram emot att slutföra sammanslagningen och börja arbeta tillsammans för att bidra till våra klienters affärer, säger Erik Haglund, partner på Haglund & Partners.

För mer information:
Mårten Hulterström
E-mail: marten.hulterstrom@wistrand.se
Tel: +46 (0) 31 771 21 10
Mobil: +46 (0) 708 11 03 17