Nyheter 13 april 2018

Wistrands 5 tips inför deklarationen

Den 2 maj är sista datum för privatpersoner att deklarera, Wistrands Justus Pettersson delar här med sig av sina 5 tips att se över innan du skickar in dokumenten.

1. Fördela ränteutgifter
Fördela ränteutgifterna om ni äger bostad gemensamt, så att ingen av er får ett underskott i inkomstslaget kapital överstigande 100 000 kronor. På underskott överstigande denna gräns medges skattereduktion endast med 21 % istället för normala 30 %.

2. Fördela rot- och rutavdrag
Äger ni bostad gemensamt kan det vara fördelaktigt att fördela skattereduktionen för rot och rut mellan er. Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. Rutavdrag för dig under 65 år är max 25 000 kronor per person och år. Dessutom är reduktionen begränsad till den skatt man faktiskt betalar. Genom att fördela rot- och rutavdraget kan således ett större belopp utnyttjas.

3. Gör avdrag för tillfälligt arbete och dubbel bosättning
Om du arbetar på annan ort och har kvar bostaden på hemorten får du göra avdrag i deklarationen med kostnaden för den nya bostaden, alternativt den gamla bostaden beroende på situation. Därutöver tillkommer rätt till avdrag för hemresor m.m.

4. Begära uppskov vid försäljning av bostad?
Om du begär uppskov med realisationsvinsten vid bostadsförsäljning betalar du numera skatt på uppskovsbeloppet med 0,5 % per år. Det är därför inte längre självklart att söka uppskov med vinstskatten. Brytpunkten går vid en alternativränta på ca 3,25 %. Detta innebär i princip att det är bättre att betala realisationsvinstskatten, om du kan låna upp motsvarande kapital till en bankränta understigande 3,25 %.

5. Lämna deklarationen i tid
Om du lämnar din deklaration för sent påförs du regelmässigt 1 250 kronor i förseningsavgift. Det är därför bättre att lämna in deklarationen i tid, och därefter komplettera deklarationen, än att invänta ytterligare material och komma in med deklarationen för sent.

Justus Pettersson, Biträdande jurist
E: justus.pettersson@wistrand.se
M: +46 730 96 21 92