Nyheter 9 april 2009

Wistrands advokat Michael Plogell med i forskargrupp

Wistrands advokat Michael Plogell deltar som projektdeltagare i tvärvetenskaplig forskargrupp vid Göteborgs universitet, som fokuserar på öppna innovationsprocesser.

Läs mer: Göteborgs universitet