Nyheter 1 maj 2009

Wistrandsjurister ackrediterade som CEDR medlare

Västsvenska Industri- och Handelskammaren har slutit ett exklusivt avtal med det Londonbaserade och välrenommerade medlingsinstitutet CEDR www.cedrsolve.com att, med ensamrätt i Sverige, arrangera utbildning för medlare.

CEDR erbjuder en bred och internationellt erkänd utbildning i medling. Denna sker under ledning av några av de främsta medlingsutbildarna i världen under fem mycket intensiva dagar och avser att ge kursdeltagarna ett brett och mångfacetterat perspektiv på konfliktlösning. Fokus ligger på medlingsprocessen och medlingsmetodik. Utbildningen hålls på engelska. CEDRs medlingsackreditering är erkänd som internationell standard. Certifierad medlare integreras i CEDRs internationella nätverk. Per Hendar, Jörgen Larsson och Bo Stefan Arleij på Göteborgskontoret ingår i den första gruppen i Sverige som efter genomgången utbildning blivit ackrediterade CEDR medlare.