Pressmeddelanden 10 maj 2011

YIT förvärvar Frisk Ventilation

YIT Sverige har förvärvat Frisk Ventilation som tillhandahåller totallösningar inom luftbehandling. Frisk Ventilation, med verksamhet i huvudsak inom Västra Götaland, har drygt 20 anställda och omsätter ca 70 mkr per år.

YIT är ledande i Sverige inom installation och service av fastighetstekniska tjänster och har fler än 4400 medarbetare på närmare 100 orter i Sverige.

Wistrand har biträtt säljaren i transaktionen. Medverkande har varit Per Dalemo och Henrik Saalman.

För mer information:
Per Dalemo
E-mail: per.dalemo@wistrand.se
Mobil: +46 (0) 708 77 56 73