Pressmeddelanden 26 april 2021

Wistrand biträder i samband med investering i Litigium Capital

Litigium Capital är ett svenskt investmentbolag som finansierar juridiska tvister i Norden (så kallad ”litigation funding”).

Tvistfinansiering innebär att en tredje part (såsom Litigium Capital) bär kostnaderna för en part att driva en tvist. Om tvisten når framgång erhåller finansiären en del av tvisteföremålet. Om tvisten inte når framgång står finansiären själv kostnaderna. Wistrand har tidigare skrivit en artikel om tvistfinansiering som finns att läsa här.

För att skapa förutsättningar för skalbarhet och tillväxt har Litigium Capital tagit in externt kapital från investerare. Investerarna är investmentbolaget Brofund Equity och Feldthusen Invest. Brofund Equityägs av bröderna Johan och Mikael Karlsson som har byggt upp verksamheter som Neptunia Invest, Slättö och MW Group. Feldthusen Invest ägs av Christian Thiel som står bakom bolag som FlexQube och Svensk Tillgångsutveckling.

Litigium Capital grundades av den tidigare advokaten Thony Lindström Härdin och aktieanalytikern och förvaltaren Oscar Holm.

Wistrand, genom Hendrik Kangasmuukko (Partner), agerade rådgivare till investerarna.