Pressmeddelanden 8 september 2022

Wistrand biträder säljarna i samband med försäljningen av MAXAGV till Latour

lyftkranar solnedgång

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Latour Industries AB, förvärvat MAXAGV från grundarna och ledningen. MAXAGV består av de två bolagen Soft Design RTS AB och atab automationsteknik AB, inklusive dess dotterbolag (gemensamt MAXAGV).

MAXAGV är en ledande leverantör av system med mobila robotar och mjukvara för godshantering. Huvudkontoret, med sina 67 anställda, är placerat i Mölndal, Sverige. Omsättningen uppgår till cirka 160 MSEK varav majoriteten är exportförsäljning.

Investment AB Latour är ett blandat investment bolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna.

Wistrands team har huvudsakligen bestått av ansvarig partner Vilhelm Nyström, senior associate/advokat Jeanette Jönsson (M&A), associate Anton Bengtsson (M&A) och senior associate/advokat Justus Pettersson (Skatt). PWC har varit finansiell rådgivare till säljaren.