Pressmeddelanden 9 november 2021

Wistrand biträder Söder Sportfiske vid förvärv av Fishline

Wistrand har biträtt Söder Sportfiske AB vid förvärv av samtliga aktier i Fishline för en total köpeskilling om cirka 55 MSEK.

Söder Sportfiske är ett ledande sportfiskeföretag i Norden med en etablerad omnikanalplattform som inkluderar såväl internationell e-handel som fysisk handel för sportfiskerelaterade produkter.  Fishline är en ledande e-handelsaktör inom flugfiskeprodukter.

Av den totala köpeskillingen kommer cirka 36 procent att betalas med egna aktier i Söder Sportfiske till Fishlines grundare, som avser förbli långsiktiga aktieägare i Söder Sportfiske, resterande del betalas kontant.

Söder Sportfiske genomförde som en del i finansieringen av förvärvet av Fishline Holding AB en riktad nyemission på 41 Mkr.  Emissionen genomfördes till institutionella investerare i Sverige genom ett accelererat bookbuildingförfarande genomfört av Avanza Bank.

Wistrands team bestod av Magnus Forssman (M&A), Nina Palm (M&A), Niklas Larsson (kapitalanskaffning) och Elisabeth Salmgren von Schantz (kapitalanskaffning).