Pressmeddelanden 15 december 2021

Wistrand biträder Green Cube Innovation Holding vid samgåendet med Smart Energy Sweden Group

Wistrand har tillsammans med Ro Sommernes Advokatfirma i Norge biträtt AS Green Cube Innovation Holding vid samgåendet med Smart Energy Sweden Group AB.

Det sammanslagna bolaget kommer att bli ett av Skandinaviens ledande företag inom förnybara bränslen och förväntas omsätta ca 3,9 miljarder kronor under 2022. Transaktionen är villkorad av sedvanliga tillträdesvillkor, exempelvis konkurrensverkets godkännande.

Wistrands team består av ansvarig delägare Per Dalemo, Amy Lindquist (M&A), Tobias Bratt (M&A), Maria Kosteska Fägerquist (Arbetsrätt), Viktoria Hybbinette (Arbetsrätt), Lars Gahnström (Fastighetsrätt), Emil Åstradsson (Fastighetsrätt), Thea Holst Westrum (Fastighetsrätt), Rudolf Laurin (Miljörätt), Emelie Lövgren (Miljörätt), Aaron Coster (Miljörätt) och Tobias Bengtsson (Konkurrensrätt).